KULLANIM ŞARTLARI
 • AmerikaDepom.com kullanıcılarına paketlerini gönderebilmeleri için Clifton, NJ'debir Amerika adresi verir.
 • AmerikaDepom.com kullanıcılarının paketlerini yukarıda belirtilen adreste alır, kullanıcının talebine göre düzenler, paketleri birleştirir ve kullanıcının ülkesindeki adresine o ülkenin iş saatleri içinde gönderir.
 • Gönderim bedeli, paketin ağırlığına ve hacmine göre hesaplanır ve kullanıcı "Paketi Gönder" emri vermeden önce internet sitesinde kullanıcıya bildirilir.
 • Kargo ücretleri paketlerin terazi ağırlığına göre hesaplanır. Büyük ve hafif paketlerin kargo ücretleri hesaplanırken hacimsel ağırlık göz önüne alınabilir.Hacimsel ağırlık paketin en, boy ve yükseklik ölçülerinin çarpılıp 166'a bölünmesiyle elde edilen değerdir.Hacimsel ağırlık terazi ağırlığından büyükse paketin kargo ücreti hacimsel ağırlıktan hesaplanır.
 • AmerikaDepom.com kullanıcısı, paketin alınması, gönderilmesi sırasında doğacak her türlü vergi, gümrük vergisi, servis bedeli, taşıma bedeli, gibi ücretleri ödemekle yükümlüdür.
 • AmerikaDepom.com kullanıcısı internet sitesinden aldığı servisler için doğacak her türlü servis bedelinin kredi kartından tahsili için OnedipoLLC'yi yetkili kılar.
 • AmerikaDepom.com (Onedipo LLC) teslim aldığı her paketi güvenlik kuralları nedeniyle açar, inceler ve denetler.
 • AmerikaDepom.com kullanıcılarının paketlerini 30 gün süre ile ücretsiz depolar. 30 günü aşan beklemelerde kilo (kg.) başına aylık $3 ücret alınır.AmerikaDepom.com Lojistik Merkezi'nde depolanan ancak kargo amacıyla başka kurumlara yönlendirilen paketler için pound (lbs) başına $0.50 (minimum $5) ücret talep edilir.Paket depolama toplamda 75 günü aşamaz. 75 günden daha fazla bekleyen paketler, kullanıcıya 75 gün ihbarı verildikten 5 iş günü sonra kullanıcının kayıtlı adresine kargo bedeli kullanıcının kredi kartından tahsil edilerek gönderilir.
 • Paket sigortalama bedeli, paketin bildirilen değerine göre hesaplanır. Sigorta bedelleri kullanıcı "Paketi Gönder" emri vermeden önce internet sitesinde kullanıcıya bildirilir.
 • AmerikaDepom.com üyeliği, site üzerinden üyelik kaydı yapıldığı an başlar.Amerika adresinin kullanıcı tarafından kullanılması bu kullanım şartlarının kabul edildiğini ve sitede verilen her türlü hizmet için tahsil edilecek hizmet bedellerinin kullanıcının kayıtlı kredi kartından yapılabileceğini gösterir.
 • Her iki taraf da bu sözleşmeyi, yazılı olarak bildirmek koşuluyla (elektronik posta, faks ya da posta yoluyla) iptal etme hakkına sahiptir. İptal edilen yıllık üyeliklerin kullanılmamış aylar için üyelik bedelleri aylık $6 tutarından hesaplanarak iade edilir.İade işlemi 10 işgünü içinde tamamlanacaktır.
 • Aylık üyelik seçeneğiyle üye olmuş kullanıcıların üyeliklerini iptal etmeleri durumunda aylık üyelik bedeli iade edilmez. AmerikaDepom.com üyeliğini iptal eden kullanıcıların posta kutularındaki paketlerini satıcılara geri gönderme ya da imha etme hakkına sahiptir Üyeliğini iptal etmiş kullanıcılar için kargo ücretleri sitede yayınlanan kargo ücretlerinin iki katı olacak şekilde uygulanır.
 • Kullanıcı satın aldığı AmerikaDepom.com servisleri için 30 günden daha fazla süre ödeme yapmaz ise AmerikaDepom.com üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. AmerikaDepom.com bu kullanıcıların posta kutularındaki paketlerini satıcılara geri gönderme ya da imha etme hakkına sahiptir. Bu durumda kullanıcı posta kutusundaki paketlerin geri gönderimi ya da imhası ile ilgili hiçbir hak iddia edemez.
 • Üyelik iptali, taraflardan birinin yazılı talebi ile gerçekleşir. Talep oluşmadığı sürece üyelik aktif kalır ve düzenli olarak yenilenir.
 • Gecikme bedelleri: Ödeme tarihinden 30 gün geçen ödenmemiş servis ücretleri için $10 ve aylık %8 gecikme faizi uygulanır.Bu faiz bedeli ödemenin geciktiği her ay için tahsil edilecektir
 • AmerikaDepom.com kontrolü dışındaki hizmet kesintilerinde (Elektrik kesilmesi, haberleşme şebekesi ya da uydu bağlantı kesintileri, vb.) AmerikaDepom.com servislerinin kullanılamaması nedeniyle dosya, bilgi ya da belge kaybından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • com kullanıcısı hem Amerika'nın hem de kendi ülkesinin belirlediği bu siteden aldığı servisle ilgili olabilecek tüm kanunlara uymakla yükümlüdür.AmerikaDepom.com kullanıcısı hiçbir şekilde bu siteyi, yasak ya da kanun dışı ürünleri göndermek için kullanamaz.Gönderilen paketlerle ilgili doğabilecek her türlü yasal sorun ve bu sorunlardan kaynaklanabilecek cezalar tamamen kullanıcının sorumluluğu altındadır.
 • AmerikaDepom.com aracılığıyla, kimyasal malzemeler, silah, patlayıcı maddeler, nakit para, döviz, çek, senet, mücevher ve tekrar satılmak üzere ticari nitelikte ürünler ve Gümrük Müsteşarlığı`nın hızlı kargo taşımacılığıyla ilgili 19.04.2011 tarihinde yayınladığı genelgeyle yapılan kısıtlamalar neticesinde tütün ve tütün ürünleri, alkollü ürünler, gıda ürünleri, cep telefonları, takviye edici gıdalar, sporcu gıdaları ve kozmetik ürünleri gönderilememektedir. Ayrıca uluslararası kargo kurallarında 2010 yılının Aralık ayında yapılan değişiklikler nedeniyle 500 gramdan daha ağır olan yazıcı kartuşları ve tonerler de AmerikaDepom.com aracılığıyla gönderilemez.
 • AmerikaDepom.com, kullanım şartlarını değiştirme, kaldırma, ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Lütfen kullanım şartlarını belirli aralıklarda gözden geçiriniz. Siteyi kullanmaya devam etmeniz güncellenen kullanım şartlarını da kabul etmeniz anlamına gelecektir.
 • AmerikaDepom.com, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 167 nci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45,62 ve  63 üncü maddeleri, 24/03/2014 tarihli ve 2014/7 sayılı Genelgesi kapsamında hizmet vermektedir.